Broadway in Eindhoven

Broadway in Eindhoven

Klik op de afbeeldingen voor de volledige weergave.

ALGEMENE GEGEVENS

Bachelor project 4, voorjaar 2009

Richting
Architectuur en Techniek

Opgave
Het herbestemmen van de voormalige overslaggebouwen van Van Gend & Loos aan de Fuutlaan tot ‘Broadway in Eindhoven’. Hieronder vallen de volgende  functies: Het Zuidelijk Toneel (mijn individuele uitwerking), Joop van de Ende musical theater, ontmoetingsplaats, appartementen en een dinershow.

Project begeleiders
H.M.I.M.C. (Hilde) Ruelens en J.P.M. (John) Swagten

CONCEPT

Het complex was in de tijd van Van Gend & Loos bedoeld voor de overslag van goederen van de trein naar vrachtwagens en andersom, het was dus een verbindend element. In de loop van de tijd heeft het die functie verloren en is het een blokkade geworden tussen de stad en de campus van de Technische Univeriteit (TU/e). De verloren functie moet in ere hersteld worden middels het concept ‘Inside-out & outside-in’.

Hierbij zijn de charme van het bestaande gebouw en de ligging aan het spoor een belangrijk uitgangspunt. Nieuwe volumes zullen worden toegevoegd, welke los staan in het oude volume en er af en toe doorheen prikken om openheid te creëren en het gebouw ‘leesbaar’ te maken. De loopbruggen, die een veilige oversteek over de parkeerplaats mogelijk maken, vormen het derde ‘box-principe’.

UITWERKING

Om respect te tonen voor de bestaande bebouwing zijn de boxen zo slank mogelijk gedetailleerd. Persroosters verbinden de bestaande ruimte met de nieuwe ruimtes, maar houden de aansluiting tussen beide zo transparant mogelijk. Om het concept ‘Inside-out & outside-in’ te versterken is de nadruk gelegd op een bepaalde richting binnen de boxen. De ruimtes worden in die richting enkel begrensd door glas. Het volume en de glazen wanden worden omsloten door een zinken ‘wikkel’.

REFLECTIE

In tegenstelling tot het vorige project bood Broadway in Eindhoven me de mogelijkheid om diep op de detaillering in te gaan. Hierbij heb ik steeds geprobeerd in het oog te houden wat voor gevolgen de detaillering heeft voor de vormgeving van de boxen. Ik ben blij met de keuze om me op de boxen te focussen voor de technische uitwerking, hierdoor denk ik dat deze veel diepgang heeft gekregen. Achteraf merk ik wel dat de ruimte rondom de boxen minder aandacht heeft gekregen als gevolg van die keuze, terwijl deze ruimte even belangrijk is.

“Figure-ground theory states that the space that results from placing figures should be considered as carefully as the figures themselves.”