Edisonstraat – een zelfportret van de wijk

Edisonstraat – een zelfportret van de wijk

Klik op de afbeeldingen voor de volledige weergave.

ALGEMENE GEGEVENS

Woensel-West-Wedstrijd
Internationale prijsvraag, voorjaar 2012

Opgave
Om het imago van Woensel West te verbeteren en de levendigheid in de wijk te vergroten is Stichting Trudo voornemens om op 16 strategische hoeken van de Edisonstraat bijzondere objecten te realiseren. Deze objecten worden gerealiseerd op een neutrale sokkel, welke door Diederendirrix wordt ontworpen. De opgave betreft een ontwerp voor een specifieke en expressieve opbouw  van maximaal 3 verdiepingen.

Deze inzending betreft de hoek Edisonstraat/ 1e Franklinstraat.

In samenwerking met Wendy van Kessel.

CONCEPT

Eindhoven trekt een groot aantal expats aan. Expats komen vaak met hun gezin naar Nederland, maar voor de partners blijkt het lastig om een baan te vinden. Zij kunnen buurtbewoners in het bestaande SPILcentrum begeleiding bieden bij zelfstudie. De vraag naar woningen voor expats is groter dan het aanbod, dus de opbouw zal deze functie gaan vervullen.

Deze doelgroep en functie dragen bij aan het kleurrijke, multiculturele karakter van de wijk en de emancipatie van de huidige bewoners, maar van nature vraagt een woonfunctie om privacy in plaats van openbaarheid en zichtbaarheid en is moeilijk te beantwoorden aan de vraag voor levendigheid. Interactie en levendigheid worden daarom bereikt door de openbare functie op te trekken. De openbare functie omarmt de woonfunctie en biedt de privacy waardoor deze optimaal tot zijn recht kan komen. Hetzelfde geldt voor de huidige en nieuwe bewoners die elkaar omarmen en elkaar kansen geven op ontwikkeling. Het multiculturele en kleurrijke imago zal hierdoor juist een positieve betekenis krijgen.

UITWERKING

Grote ramen zijn ‘levende schilderijen’ die een relatie aangaan met de openbare ruimte tussen de bebouwing. De ramen bevinden zich op strategische plaatsen, waardoor looplijnen zichtlijnen worden. Van buiten is te zien wat zich binnen afspeelt. Visueel contact is mogelijk in twee richtingen omdat de openbare functie dat toelaat. Op deze manier wordt het hoekpand een zelfportret van de wijk.

REFLECTIE

Er was een relatief kort tijdsbestek beschikbaar voor het maken van een inzending voor deze prijsvraag. Dat heeft zowel een goede als slechte kant gehad. Als er meer tijd was geweest hadden we verder gepuzzeld om tot een sterkere woningplattegrond te komen. De tijdsdruk zorgde er echter wel voor dat er heel duidelijk verschil gemaakt moest worden tussen hoofd- en bijzaken en dat we niet mochten verzanden in details; dat was een moeilijke, maar goede oefening. Met de ervaring, opgedaan tijdens mijn stage, is het gebouwontwerp ontwikkeld door het doen van een vormstudie in een stedenbouwkundige maquette. De openbare zone is verder ontwikkeld in een maquette op gebouwniveau. Ik denk dat hier bijzondere ruimtes, met bijzondere onderlinge relaties uit zijn ontstaan.

“Design with models!”

“Properly gaining control of the design process tends to feel like one is losing control of the design process.”