Lifespan based sustainable olympic infocenter

Lifespan based sustainable olympic infocenter

Klik op de afbeeldingen voor de volledige weergave.

ALGEMENE GEGEVENS

Masterproject 1, najaar 2010

Richting: Bouwtechniek en Architectuur

Opgave
Het ontwikkelen van een organisatie-, ontmoetings- en informatiecentrum voor de Olympische Spelen (OS) in 2028. De locatiekeuze maakt onderdeel uit van het project.

Project begeleiders
M. (Masi) Mohammadi, J.J. (Jan) Timmers en A.W.C. (Guus) Timmermans

CONCEPT

Informatie wordt gegenereerd, bewaard, gebruikt en veranderd. Het informatiecentrum zal het middelpunt zijn van de informatiestromen die betrekking hebben op de Olympische Spelen van 2028 en zal meegroeien met de veranderende vraag naar informatie.

Tot 2016 heeft Nederland alleen een organisatiecentrum nodig van waaruit ontwikkelingen en onderzoeken aangestuurd kunnen worden. Als Nederland zich in dat jaar kandidaat stelt als gastland voor de Olympische Spelen moet er ook een informatiecentrum komen om ervoor te zorgen dat het onderwerp gaan leven onder de Nederlandse bevolking. De OS worden gehouden in 2028, wat er daarna met het gebouw zal gebeuren is nog niet met zekerheid te zeggen.

“Kijk in een kristallen bol: ontwerp voor een onzekere toekomst. Transformeer een plek met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Maak ruimte voor evolutie en verandering.” 

REFLECTIE

Het ontwerpen met schetsmaquettes heeft geresulteerd in een ontwerp met, ruimtelijk gezien, heel interessante plekken. Door in een volgend project nog eerder in 3D aan de slag te gaan denk ik dat het resultaat slimmer in elkaar komt te zitten. Bij dit project ben ik vooral heel tevreden over hoe het concept tot uitdrukking komt in de locatiekeuze en het gebouwontwerp. Om dit te bereiken heb ik tijdens de onderzoeksfase een aantal randvoorwaarden opgesteld. Deze zijn de rode draad door dit project geweest en gebleven. De volgende keer zou dat ook in de technische uitwerking wat sterker naar voren mogen komen.

“A parti is the central idea or concept of a building. “

“Parti derives from understandings that are nonarchitectural and must be cultivated before architectural form can be born. “ 

“Draw hierarchically.”

PUBLICATIE

Het concept van dit project is gepubliceerd in de special ‘Tijdelijk bouwen’ in de SUPporter, magazine van SUPport, studievereniging voor Building Technology & Construction Technology.